Xilliyada khadka tooska ah boggaga midabaynta

Bogagga midabaynta ayaa kuu keenaya xilliyo kala duwan oo midabaynta bogga kuwaas oo ay ku jiraan boggaga midabaynta dhammaan afarta xilli sida xagaaga, jiilaalka, dayrta, iyo gu'ga. Barashada xilliyada waxay ubadku u baraysaa fikradda ka gudbidda wakhtiga, isbeddelka cimilada iyo waxa isbeddelaya xilliyeedka aadanaha, xayawaanka, iyo wax kasta oo nagu hareeraysan.

Bogagga midabaynta xilliga ee laga heli karo internetka ayaa ah habka ugu fudud ee ugu fudud ee lagu baro carruurta xilliyada. Xilliyadan xiisaha iyo xiisaha leh ee internetka ee bogga midabaynta ayaa ku habboon socod baradka, carruurta xannaanada, iyo kuwa aan weli gaarin dugsiga. Xilliyadan bilaashka ah bogga midabaynta ee carruurtu gabi ahaanba waa lacag la'aan dhammaan kharashyada waxaana laga heli karaa gees kasta oo adduunka ah.

Gacmahaaga ku qabo bogga midabaynta afarta xilli ee cajiibka ah maanta sida hoos lagu bixiyo.